Třídní učitelé

Martina Pěkná, dis

Bc. Pavel Pavlíček

ROZVRH ŠKOLY

 

Placení obědů

  • Obědy se platí vždy v polovině měsíce přímo pracovnici školní jídelny paní Machotové.
  • Děti dostávají lístek s cenou a podpisem.
  • Případné přeplatky se na konci měsíce vrací.
  • Od 1. září 2017 dochází ke změně výše stravného: 1. - 4. třída - 24,- Kč; 5. třída - 26,- Kč
  • Zaplacené obědy v době nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit. Neodhlášené obědy propadají dle zákona č. 561/04 Sb. Za neodhlášené obědy si škola může doúčtovat režijní náklady tj. 21,- Kč za jeden oběd.
  • Ukončení stravování je nutno odhlásit, jinak je strávník automaticky připočítán ke stravě a je mu účtováno stravné.
  • Oběd je nutný odhlásit vždy do 13.00 pro následující den.
  • Pro neodhlášený oběd je možné si první den nemoci dojít do jídlonosiče do 12:00 hod.
  • Kontakt pro odhlašování obědů: 326 313 391

 

Menu

Informujeme

Plánované akce

24.10. Dýňové tvoření a lampiónový průvod obcí

14.11. Třídní schůzky

1.12. Rozsvícení vánočního stromu

5.12. Mikulášské tvoření

9.12. Divadélko ve škole

13.12. Praha - Rudolfinum

29.2. Masopust

3.4. Vynášení Morany

16.4. Třídní schůzky