Základní informace

ZŠ a MŠ je od roku 2003 právním subjektem a jejím zřizovatelem je obec Předměřice nad Jizerou. Součástí školy je mateřská škola. V budově školy jsou učebny, tělocvična, družina spojená s jídelnou, výtvarný ateliér, počítačová třída a keramická dílna.

Škola je v současné době organizována jako trojtřídní, je zde pět postupných ročníků, navštěvuje ji 44 žáků. Ve školním roce 2015 / 2016 je 2. a 3. ročník spojený, 4. a 5. ročník spojený a první ročník je samostatný.

Od 1. 9. 2011 se všechny ročníky vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu. Snažíme se dětem také nabídnout velké množství kroužků a jiných mimoškolních aktivit (divadlo v MB, sportovní soutěže, zábavné akce s rodiči, výlety, ...).

Součástí školy je i mateřská škola. Školka spolupracuje se školou, společně využívají hřiště a zahradu okolo školy. V září 2007 byla tato zahrada obohacena o kolotoč a několik houpaček, které získala díky společné práci dětí MŠ a ZŠ a obecního úřadu Předměřice nad Jizerou. V září 2009 byl dokončen projekt realizace zahradního altánku pro děti a v roce 2010 dálkařský sektor. První třída byla v roce 2010 kompletně vybavena novým nábytkem a rok nato došlo i na nový nábytek ve třetí třídě, díky sponzorskému daru. Také v družině přibylo nové vybavení.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Celá školka je vybavena variabilním nábytkem. Děti mají k dispozici jednu třídu s jídelnou, ložnici a šatnu. V MŠ je přihlášeno 28 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Historie

První jednotřídní škola v obci byla postavena v roce 1798. Tato budova již neexistuje. Roku 1845 byla postavena stará škola, která měla třídy dvě. V přízemí této budovy sídlila četnická stanice.

Na jaře 1904 byla zahájena stavba naší současné školy, která se slavnostně otevřela ve školním roce 1905 – 1906. Budova sloužila dlouhá léta, přesto časem bylo potřeba provést několik úprav. Mezi největší patřilo v roce 1973 vybudování elektrického vytápění a rozvod vody po celé škole. Dále v letech 1975 - 1977 se uskutečnila výměna všech oken za nové.

V roce 1995 byly postaveny šatny v suterénu a vznikl tak nový vchod do školy pro děti. O rok později byla započata rozsáhlá rekonstrukce půdy a budování nové učebny, kabinetu a schodiště.

O historii a všech úpravách naší školy se dovíte, pokud nás navštívíte a prohlédnete si výstavu dochovaných fotografií i s popisky. Jste srdečně zváni.