thumb
od roku 2009

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V tomto projektu sbíráme body za sběr baterií, drobného elektrozařízení a za plnění úkolů s ekologickou tematikou. Za získané body jsme již získali různé dárky, které jsme použili zejména do družiny a do hodin tělesné výchovy

 
thumb
 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací.

Do tohoto projektu jsme se zapojili hned od počátku jeho vzniku. Každý týden dostávají naši žáci jeden druh ovoce nebo zeleniny, případně ovocnou šťávu.