• v letošním roce je do družiny zapsáno 50 žáků, má dvě oddělení
  • ranní družina 6.30 - 7.25, odpolední 11.25 - 16.00
  • vedoucí Mgr. Jana Musilová (musilova.zspredmerice@seznam.cz)
  • vychovatelé: Vilma Chalupová, Pavel Pavlíček
  • v rámci družiny probíhají zájmové kroužky - keramika, sportovní, angličtina, šikulky (více v záložce kroužky)
  • součástí je ještě VÝDEJNA OBĚDŮ - odpovídá ŠTĚPÁNKA MACHOTOVÁ, tel. 326 313 391

Dokumenty

  Žádost o uvolnění ze ŠD

  Vnitřní řád ŠD