Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Přijatí žáci:

 

1.     01/2020

2.     02/2020

3.     03/2020

4.     04/2020

5.     05/2020

6.     06/2020

7.     07/2020

8.     08/2020

9.     09/2020

10. 11/2020

   

 

Odklad povinné školní docházky:

 

1.     10/2020

2.     12/2020

  

Mgr. Jiří Horák

ředitel školy

 

 

Zápis do první třídy – postup

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 DO ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní list (dále jen žádost) najdete zde nebo na našich stránkách www.zspredmerice.cz  v dokumentech.

2. Žádost si stáhnete, vytisknete a vyplníte ČITELNĚ hůlkovým písmem /nebo na počítači/, podepíšete.

3. Podepsanou žádost vyfotíte nebo naskenujete a pošlete v období od 1. do 30. 4. 2020 na adresu musilova.zspredmerice@seznam.cz.  Termín dodržte, dřívější žádosti nebudou akceptovány.

Pokud by někdo z vás měl možnost, lze žádost zaslat datovou schránkou na adresu: aetmgwc.

Pokud vlastníte elektronický podpis, tak jej využijte.

Při našem prvním setkání vás požádáme o doplnění originálního podpisu, ev. o předání originálu žádosti.

Po obdržení vaší žádosti vám zašleme potvrzovací mail s registračním číslem. Toto číslo si uschovejte, pod ním najdete své dítě v seznamu přijatých dětí. Potvrzovací mail očekávejte max. do 3 dnů od podání žádosti, nepřijde-li vám v tomto termínu, kontaktujte nás opakovaně.

Při žádosti o odklad školní docházky, postupujte stejně jako u žádosti o přijetí, jen s tím rozdílem, že si v dokumentech a formulářích stáhnete Žádost o odklad povinné školní docházky (zde). K této žádosti přiložte, pokud máte vyřízená, příslušná doporučení od lékaře nebo klinického psychologa a z pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že jste doporučení nestihli vyřídit, připište datum, do kdy je dodáte. Škola vám po obdržení všech dokumentů vystaví a zašle poštou ROZHODNUTÍ O ODKLADU.

Vážení rodiče,

snažíme se najít v této složité době pro Vás co nejschůdnější cestu a zbytečně Vás nezatěžovat administrativou. Až bude život zase v normálních kolejích, tak se s Vámi a s Vašimi dětmi rádi setkáme na půdě školy.

 

A poslední požadavek – pokud pošlete žádost k nám do školy, neposílejte další do jiné ZŠ nebo nás o tom informujte.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Horák

ředitel školy

Menu

Informujeme

Docházka od 4.ledna 2021

V pondělí 4.1.2021 se do škoy vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci pokračují ve výuce distančně. 

Ranní i odpolední družina funguje pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku  v běžném režimu.