ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Placení obědů

  • Obědy se platí vždy v polovině měsíce buď v hotovosti přímo pracovnici školní jídelny paní Machotové nebo bankovním převodem na účet školy:

Číslo účtu: 51-6902960227/0100 v.s. 999222

Platí se vždy přesná částka.

  • Děti dostávají lístek s cenou a podpisem.
  • Případné přeplatky se na konci měsíce vrací.
  • Od 1. září 2021 dochází ke změně výše stravného: 1.–4. třída: 35,- Kč; 5. třída: 37,- Kč
  • Zaplacené obědy v době nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit. Neodhlášené obědy propadají dle zákona č. 561/04 Sb. Za neodhlášené obědy si škola může doúčtovat režijní náklady tj. 21,- Kč za jeden oběd.
  • Ukončení stravování je nutno odhlásit, jinak je strávník automaticky připočítán ke stravě a je mu účtováno stravné.
  • Oběd je nutný odhlásit vždy do 13:00 pro následující den.
  • Pro neodhlášený oběd je možné si první den nemoci dojít do jídlonosiče do 12:00 hod.
  • Kontakt pro odhlašování obědů: 326 313 391
Zapojili jsme se do těchto projektů