ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Naše škola


Základní informace

ZŠ a MŠ je od roku 2003 právním subjektem a jejím zřizovatelem je obec Předměřice nad Jizerou. Součástí školy je mateřská škola. V budově školy jsou učebny, tělocvična, družina spojená s jídelnou, výtvarný ateliér, počítačová a jazyková třída a keramická dílna.

Škola je v současné době organizována jako trojtřídní, je zde pět postupných ročníků, navštěvuje ji 58 žáků. 

Od 1. 9. 2011 se všechny ročníky vyučují podle našeho školního vzdělávacího programu. Snažíme se dětem také nabídnout velké množství kroužků a jiných mimoškolních aktivit (divadlo v MB, sportovní soutěže, zábavné akce s rodiči, výlety, ...).

Součástí školy je i mateřská škola. Školka spolupracuje se školou, společně využívají hřiště a zahradu okolo školy. V září 2009 byl dokončen projekt realizace zahradního altánku pro děti a v roce 2010 dálkařský sektor. První třída byla v roce 2010 kompletně vybavena novým nábytkem a rok nato došlo i na nový nábytek ve třetí třídě, díky sponzorskému daru. Také v družině přibylo nové vybavení.

V roce 2017 byla vybudována kompletně nová elektroinstalace. V roce 2018 se podařilo vybudovat nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a bylo rekonstruováno sociální zázemí. V následujícím roce přibylo nové fotbalové hřiště s umělým zavlažováním.

Další velká úprava proběhla v letošním roce, kdy škola dostala novou střechu, jazykovou učebnu a novou fasádu.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Celá školka je vybavena variabilním nábytkem. Děti mají k dispozici jednu třídu s jídelnou, ložnici a šatnu. V MŠ je přihlášeno 28 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Historie

První jednotřídní škola v obci byla postavena v roce 1798. Tato budova již neexistuje. Roku 1845 byla postavena stará škola, která měla třídy dvě. V přízemí této budovy sídlila četnická stanice.

Na jaře 1904 byla zahájena stavba naší současné školy, která se slavnostně otevřela ve školním roce 1905–1906. Budova sloužila dlouhá léta, přesto časem bylo potřeba provést několik úprav. Mezi největší patřilo v roce 1973 vybudování elektrického vytápění a rozvod vody po celé škole. Dále v letech 1975–1977 se uskutečnila výměna všech oken za nové.

V roce 1995 byly postaveny šatny v suterénu a vznikl tak nový vchod do školy pro děti. O rok později byla započata rozsáhlá rekonstrukce půdy a budování nové učebny, kabinetu a schodiště.

O historii a všech úpravách naší školy se dovíte, pokud nás navštívíte a prohlédnete si výstavu dochovaných fotografií i s popisky. Jste srdečně zváni.

Základní škola

Spolek rodičů a přátel školy 

Od ledna školního roku 2022/2023 pomáhá naší škole Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou, z.s.

Předseda: Ing. Magdalena Šumeldová

Místopředseda: Vilma Chalupová

Pokladník: Ing. Lukáš Jirků

Zapojili jsme se do těchto projektů