ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zápis do 1. třídy

Přijatí žáci

  1.  01/2021
  2.  02/2021
  3.  03/2021
  4.  04/2021
  5.  05/2021
  6.  06/2021
  7.  07/2021
  8.  08/2021
  9.  09/2021


Zápis do první třídy – postup

Postup při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/22 do ZŠ Předměřice nad Jizerou

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní list (dále jen žádost) najdete zde nebo na našich stránkách v dokumentech.

2. Žádost si stáhnete, vytisknete a vyplníte čitelně hůlkovým písmem /nebo na počítači/, podepíšete.

3. Podepsanou žádost vyfotíte nebo naskenujete a pošlete v období od 1. do 9. 4. 2021 na adresu jana.musilova@zspredmerice.cz

Termín dodržte, dřívější žádosti nebudou akceptovány.

Pokud by někdo z vás měl možnost, lze žádost zaslat datovou schránkou na adresu: aetmgwc.

Pokud vlastníte elektronický podpis, tak jej využijte.

Po obdržení vaší žádosti vám zašleme potvrzovací e-mail s registračním číslem a další informace jak postupovat. Číslo si uschovejte, pod ním najdete své dítě v seznamu přijatých dětí. Potvrzovací e-mail očekávejte max. do 3 dnů od podání žádosti, nepřijde-li vám v tomto termínu, kontaktujte nás opakovaně.

Při žádosti o odklad školní docházky, postupujte stejně jako u žádosti o přijetí, jen s tím rozdílem, že si v dokumentech a formulářích stáhnete Žádost o odklad povinné školní docházky (zde). K této žádosti přiložte, pokud máte vyřízená, příslušná doporučení od lékaře nebo klinického psychologa a z pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že jste doporučení nestihli vyřídit, připište datum, do kdy je dodáte. Škola vám po obdržení všech dokumentů vystaví a zašle poštou rozhodnutí o odkladu.

Vážení rodiče,

snažíme se najít v této složité době pro Vás co nejschůdnější cestu a zbytečně Vás nezatěžovat administrativou. Až bude život zase v normálních kolejích, tak se s Vámi a s Vašimi dětmi rádi setkáme na půdě školy.

A poslední požadavek – pokud pošlete žádost k nám do školy, neposílejte další do jiné ZŠ nebo nás o tom informujte.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Horák
ředitel školy

Zapojili jsme se do těchto projektů